Följande bokningsvillkor gäller vintersäsongen 23-24


Ansvarig uthyrare: Anders Lindström, 076 118 72 02

Som uthyrare är jag skyldig se till att:
- du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
- du inom 30 dagar före avtalad ankomstdag får handlingar och uppgift om hur betalning skall ske, vart nyckeln kan hämtas i god tid.
- rummet/lägenheten stämmer med beskrivningen på bekräftelsen.
- Om du inte är nöjd med rummet/lägenheten, så är det oss du omgående ska vända dig till.
Läs mer om detta nedan.
 
När blir min bokning bindande?
När du har betalt din anmälningsavgift (eller hela hyran) så har du bindande godkänt din bokning med tillhörande bokningsvillkor.

När ska jag betala?
Om bokningen är gjord tidigare än 30 dagar före ankomst ska anmälningsavgiften (20% av hyresbeloppet) vara oss tillhanda inom 14 dagar från bokningstillfället. Resterande hyresbelopp ska betalas senast 15 dagar före ankomstdagen.
Om bokningen är gjord 30-8 dagar före ankomst ska full betalning vara oss tillhanda inom 2 dagar från bokningstillfället.
Vid bokning 7-0 dagar före ankomst ska full betalning vara oss tillhanda på bokningsdagen. Hyran skall alltid vara betald innan tillträde.

Glöm ej att uppge bokningsnummer vid betalning.


Vad händer om jag inte betalar i tid? 
Om du inte betalar anmälningsavgiften eller slutlikviden i tid avbokar vi din bokning och då gäller reglerna för avbokning. Betalningspåminnelse skickas inte ut på obetald anmälningsavgift. Har gästen betalt anmälningsavgiften skickas EN påminnelse på slutlikviden via e-post. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning varvid reglerna om avbokning gäller.

Men om det händer något?

Skulle du behöva avboka med kort varsel, 14 dagar till 0 dagar så behåller vi 500 kr.


Du kan antingen avboka muntligen eller skriftligen till oss. Har du gjort din bokning via en samarbetspartner skall avbokningen ske via dem. Observera också att deras avbokningsregler kan vara avvikande.


Om lägenheten inte tillhandahålls i utlovat skick så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala allt de du betalat till oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av rummet/lägenheten.
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss om detta före tillträdesdagen.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast klockan 11.00 dag efter ankomst. Fel, som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående, så att vi har en chans att rätta till det.


Vad har hyresgäst för skyldigheter? 
Minimum 25 år gäller för 2 personer, Undantag efter överenskommelse. Du måste vårda rummet/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

Mellan 22.00 och 07.00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår i lägenheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud som gäller för lägenheten. Överträdelse beivras. Otillåten rökning debiteras med 5000 kr. Du får inte använda rummet/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i rummet/lägenheten, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad.


Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om

  • du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i lägenheten/rummet/området. - du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i lägenheten/rummet/området.

  • lägenheten/rummet används till ej avsett ändamål. Om avtalet upphör att gälla p g a ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från lägenheten/rummet och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.


Uppgifter om ankomst och avresetider

Incheckning efter 15.00 ankomstdagen.

Utcheckning senast 12.00 avresedagen.


Nyckelkort skickas tillbaka i bifogat kuvert till mig. Lägg det på lådan samma dag ni lämnar så hinner jag få

de innan nästa gäst kommer.


I lägenhetshyran ingår ej städning, sänglinne, handdukar, toapapper, rengöringsmedel etc. om inte annat uppges på bekräftelsen.

Städning kan köpas mot tillägg.